Perspective educaţionale europene

Senior Experten Service

SES

Anul şcolar 2013 – 2014 a debutat energic cu derularea proiectului RO-ONESCHOOL / 71228788 în cadrul parteneriatului educaţional româno- german iniţiat şi derulat din 2011. În perioada 16.09.2013 - 04.10.2013, Liceul Tehnologic Oneşti a avut onoarea de a găzdui şi a colabora cu expertul german, Bjorn Winfried Eggert Moritz von Zeddelmann, reprezentantul Senior Experten Service (SES), Bonn, Germania, beneficiind de asistenţa şi consultanţa acestuia în domeniul Turismului şi Alimentaţiei Publice.

Proiect SES    Proiect SES

În spiritul creşterii atractivităţii pentru elevi a învăţământului tehnic şi profesional şi a facilitării accesului tinerilor la un proces educaţional profesional bazat pe cunoştinţe şi competenţe care corespund cerinţelor pieţei muncii actuale, liceul nostru şi-a pus la dispoziţia partenerului resursele umane şi materiale implicându-se activ în desfăşurarea unor activităţi teoretice şi practice extrem de utile pentru beneficiarii direcţi (elevii claselor a IX-a, a X-a şi a XI-a profesională), managerii şi personalul didactic al şcolii (strategii de dezvoltare şi promovare, identificarea de surse de finanţare, familiarizarea cu sistemul de învăţământ vocaţional dual – modelul german, promovarea limbilor străine în domeniul serviciilor de alimentaţie publică, consolidarea competenţelor interculturale).

În timpul celor trei săptămâni au fost organizate mai multe şedinţe de lucru atât la nivel de şcoală: cu direcţiunea (responsabil proiect - director Sergentu Adrian, director- adjunct Gănguţ Ion), membrii Catedrei de alimentaţie publică (profesorii de specialitate: Rotaru Vali, Gănguţ Mina, Ichim Oana, Sprinţeroiu Cristinel), Catedra de limbi moderne, reprezentanţi ai agenţilor economici, cât şi la nivelul I.S.J. Bacău şi al Primăriei Oneşti în care au fost dezbătute realităţile învăţământului tehnic şi profesional românesc. Elevii şi profesorii liceului nostru au fost extrem de activi, motivaţi, interesaţi de toate activităţile şcolare şi extraşcolare desfăşurate împreună cu profesorul Bjorn von Zeddelmann, motiv pentru care considerăm Proiectul SES Germania un real succes. Încă o dată, Liceul Tehnologic Oneşti îşi demonstrează capacitatea de a transforma o oportunitate într-o experienţă de viaţă generatoare de progres.