Repartizarea săptămânilor de şcoală şi practică comasată an şcolar 2018-2019

REPARTIZARE 2018

Repartizarea instruirii practice săptămânale an şcolar 2018-2019

Practica săptămânală

ORAR

ORAR CADRE DIDACTICE VALABIL DIN 17 IUNIE 2019

Servicii cadre didactice valabile din 06 mai 2019

Servicii elevi valabile din 24 septembrie 2018

ORAR CLASE VALABIL DIN 17 iunie 2019

CORP A CORP B

Clasa a IX-a MA

Clasa a IX-a MB

Clasa a IX-a MC

Clasa a X-a E - Instruire practica

Clasa a X-a MA

Clasa a X-a MB

Clasa a X-a TV

Clasa a XI-a E

Clasa a XI-a MA

Clasa a XI-a MB

Clasa a XI-a TV

Clasa a IX-a TA

Clasa a IX-a BC

Clasa a X-a TA - Instruire practica

Clasa a X-a TB

Clasa a XI-a TA

Clasa a XI-a TB

Clasa a IX-a seral

Clasa a X-a seral

Clasa a XI-a seral

Clasa a XI-a seral A

Clasa a XII-a seral

Clasa a XII-a seral A