Repartizarea săptămânilor de şcoală şi practică comasată an şcolar 2018-2019

REPARTIZARE 2018

Repartizarea instruirii practice săptămânale an şcolar 2018-2019

Practica săptămânală

ORAR

ORAR CADRE DIDACTICE VALABIL DIN 03 DECEMBRIE 2018

Servicii cadre didactice valabile din 3 decembrie 2018

Servicii elevi valabile din 24 septembrie 2018

ORAR CLASE VALABIL DIN 3 DECEMBRIE 2018

CORP A CORP B

Clasa a V-a

Clasa a VIII-a

Clasa a XI-a liceu

Clasa a XII-a liceu

Clasa a IX-a MA

Clasa a IX-a MB

Clasa a IX-a MC

Clasa a X-a E

Clasa a X-a MA

Clasa a X-a MB - Instruire practica

Clasa a X-a TV

Clasa a XI-a E - Instruire practica

Clasa a XI-a MA - Instruire practica

Clasa a XI-a MB

Clasa a XI-a TV

Clasa a IX-a TA

Clasa a IX-a BC

Clasa a X-a TA

Clasa a X-a TB - Instruire practica

Clasa a XI-a TA

Clasa a XI-a TB

Clasa a IX-a seral

Clasa a X-a seral

Clasa a XI-a seral

Clasa a XII-a seral

Clasa a XII-a seral A

Clasa a XIII-a seral

Clasa a XIII-a seral A

Clasa a XIII-a seral B