Liceul Tehnologic Oneşti

str. Aurora, nr. 2

Oneşti, judeţul Bacău

cod poştal: 601105

Romānia

Secretariat

Telefon/Fax: 0234 313010

Contabilitate

Telefon/Fax: 0234 312156

E-mail

auto_onesti@yahoo.com