Oferta educaţională 2021-2022

Clasa a IX-a Şcoală profesională

  • Mecanic auto - 48 de locuri
  • Ospătar - 48 de locuri
  • Bucătar - 24 de locuri

Clasa a IX-a seral

Tehnician in activităti de comert - 24 de locuri

Pentru absolvenţii clasei a VIII-a care au împlinit 18 ani.

Clasa a XI-a seral

Tehnician transporturi - 24 de locuri

Tehnician in activităti de comert - 24 de locuri

Pentru absolvenţii Şcolii profesionale

Învţământ "A doua şansă"

Pentru persoanele care nu au absolvit învăţământul general obligatoriu, indiferent de vârstă