Oferta educaţională 2019-2020

Admitere la liceu - Clasa a IX-a zi

Tehnician în activităţi de comerţ - 28 locuri

Clasa a IX-a Şcoală profesională

  • Șofer mecanic auto - 56 de locuri
  • Mecanic agricol - 28 de locuri
  • Șofer-tinichigiu vopsitor auto - 28 de locuri
  • Electrician - 28 de locuri
  • Ospătar - 56 de locuri
  • Bucătar - 28 de locuri

Clasa a XI-a LICEU ZI

Tehnician in activitati de comert - 28 de locuri

Clasa a IX-a seral

Tehnician mecatronist - 28 de locuri

Pentru absolvenţii clasei a VIII-a care au împlinit 18 ani.

Clasa a XI-a seral

Pentru absolvenţii Şcolii profesionale

  • Tehnician transporturi - 28 de locuri

Învăţământ "A doua şansă"

Pentru persoanele care nu au absolvit învăţământul general obligatoriu, indiferent de vârstă