Activitatea şcolii în imagini-privire selectivă

Misiunea, viziunea şi profilul şcolii

Misiunea şcolii noastre este să ofere locuitorilor din Oneşti (şi nu numai) oportunităţi de educaţie accesibilă, de înaltă calitate, sprijinind în acelaşi timp dezvoltarea carierei, sporirea calităţii vieţii.

Laborator ChimieLaborator info 1

LICEUL TEHNOLOGIC ONEŞTI pregăteşte elevi în domenii/ calificări pe care alte şcoli din zonă nu le pot oferi în condiţii similare: elevii de la clasele mecanic-auto, tehnician transporturi, electrician electronist-auto pot efectua ore de conducere cu instructorii şcolii în vederea obţinerii permisului auto categoriile B, C și E, existând posibilitatea ca, după absolvire, să beneficieze de contracte de angajare la agenţii economici cu care sunt încheiate contracte de colaborare (îndeosebi în domeniile auto şi alimentaţie publică).

Mecanica       Tinichigerie     Practica

Viziunea şcolii rezultă din analiza contextelor naţional şi regional, astfel că LICEUL TEHNOLOGIC ONEŞTI îşi propune să asigure formare profesională iniţială şi pe tot parcursul vieţii în domeniile prioritare: transporturi, mecanic, electric, turism şi alimentaţie publică.

LICEUL TEHNOLOGIC ONEŞTI are ca obiectiv general asigurarea calităţii procesului educaţional, vizând o pregătire intelectuală corespunzătoare şi o educaţie moral-civică în spiritul noilor idealuri europene, ceea ce favorizează, astfel, o raportare corectă la valorile şi responsabilităţile societăţii actuale. Întreaga formare umană, culturală, spirituală şi tehnică tinde să urmărească sensibilizarea tinerilor în dobândirea virtuţilor umane, intelectuale şi spirituale.