Noutăţi

Oferta educaţională pentru anul şcolar 2023-2024

Înscrieri clasa a IX-a an şcolar 2023-2024

Clasa a IX-a LICEU (zi)

Tehnician electrician elctronist auto        (cod 206)

Tehnician în activităţi de comerţ                (cod 205)

În perioada 20-25 iulie 2023, se vor depune dosarele de înscriere pentru învăţământul liceal, clasa a IX-a.
Dosarul va conţine următoarele acte:

cerere tip (pe care o completaţi la secretariat);
adeverinţă medicală;
copie carte de identitate elev;
copie certificat de naştere elev;
copie carte de identitate părinţi;
adeverinţă cu mediile de absolvire;
foaie matricolă (original şi copie).
ŞCOALA PROFESIONALĂ

Mecanic auto                                                            (cod 527)

Electrician auto                                                        (cod 634)

Electrician                                                                   (cod 569)

Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie
                                                                                           (cod 599)

Bucătar                                                                         (cod 601)

În perioada 03-07 iulie 2023, se vor depune dosarele de înscriere pentru învăţământul profesional, clasa a IX-a.
Dosarul va conţine următoarele acte:

fişa de înscriere pentru învăţământul profesional 2023-2024;
cerere tip (pe care o completaţi la secretariat);
adeverinţă medicală;
copie carte de identitate elev;
copie certificat de naştere elev;
copie carte de identitate părinţi;
adeverinţă cu mediile de absolvire;
foaie matricolă (original şi copie).
Clasa a IX-a LICEU (seral)

Tehnician în activităţi de comerţ

Clasa a XI-a LICEU (seral)

Tehnician transporturi

Oferta 2022-2023